Wat doet de Wmo-raad

WMO betekent Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO omvat heel veel van wat er met mensen individueel én in de samenleveing gaande is.

Van Jeugbeleid tot voorzieningen voor mensen met een beperking. Van leefbaarheid in de wijk tot geestelijke gezondheidszorg. Van wijkgericht werken tot het aanpassen van een woning of het verstrekken van bijvoorbeeld een scootmobiel.

Een heel belangrijke wet dus, waarbij de gemeente een grote rol speelt in de uitvoering. Via de WMO heeft de landelijke overheid namelijk veel taken aan de gemeenten overgedragen.

De WMO-raad is dus nadrukkelijk geen onderdeel of verlengstuk van de gemeente. De WMO-raad is onafhankelijk en bekijkt alles vanuit enerzijds het belang van de burgers en anderszijds de bedoeling van de wet.