Jaarverslagen

Jaarverslag 2010


Het jaar 2010 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.
Met de vorming van het nieuwe college en de vorming van nieuw beleid was het voor de WMO-raad een rustig jaar.