Jaarverslagen

Jaarverslag 2011


De Wet maatschappelijke ondersteuning, die begin 2007 werd ingevoerd, bestaat nu vijf jaar. Het eerste lustrum is echter geruisloos voorbijgegaan, zonder feestgedruis. Daar is ook weinig aanleiding voor, want op de Wmo wordt bezuinigd, terwijl de taken alleen maar toenemen.