Jaarverslagen

Jaarverslag 2012


Over de afgelopen jaren 2008-2009, 2010 en 2011 verschenen gedrukte jaarverslagen van de WMO-raad.
Het jaarverslag 2012 is het eerste dat uitsluitend digitaal gepubliceerd wordt.
Daarvoor is gekozen, omdat de WMO-raad sinds kort over een eigen website beschikt, zodat het jaarverslag gemakkelijker te vinden is. En uit kostenoverwegingen.
Wij hopen dat het jaarverslag hierdoor een groter bereik heeft.