Jaarverslagen

Jaarverslag 2015


In 2015 veranderde er veel voor de gemeente, omdat zij als gevolg van de transitie van taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten per 01-01-2015 verantwoordelijk werd voor jeugdhulp, werk en inkomen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een belangrijk deel van de langdurige zorg (overheveling van AWBZ-taken). In de vergaderingen van de Wmo-raad kwamen o.a. deze ontwikkelingen in onze gemeente aan de orde.