Jaarverslagen

Jaarverslag 2016


In 2016 is de vorming van een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein voorbereid. Hierover hebben delegaties van beide adviesraden en de betrokken beleidsambtenaren van de gemeente uitgebreid met elkaar gesproken. Uiteindelijk hebben de Wmo-raad en de Adviesraad Werk & Inkomen in december 2016 gezamenlijk een advies uitgebracht over het ‘Voorstel voor het instellen van één Adviesraad Sociaal Domein voor Pijnacker-Nootdorp’.