Wie zijn Wij

Omdat de WMO zo veel omvat en omdat de gemeente zo'n belangrijke rol speelt bij de uitvoering van de wet, vereist en verdient de WMO een advies-raad vanuit de lokale samenleving. Een WMO-raad dus. Dit is een onafhankelijk orgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies geeft over alles wat onder de WMO valt.

In de WMO-raad zijn de verschillende doelgroepen zo veel mogelijk vertegenwoordigd. Eigenlijk de hele samenleving. Oud, jong en alles wat er tussenin zit. Gezond, maar ook minder gezond.

Er zitten in de WMO-raad mensen met veel theoretische kennis, maar ook lieden met een meer praktische inslag. Met elkaar kunnen de leden van de WMO-raad in goede onderlinge samenwerking een nuttige bijdrage leveren aan het WMO-beleid van de gemeente.

Er zijn negen zogenoemde taakvelden:

  • leefbaarheid en sociale samenhang
  • jeugdbeleid
  • informatie, advies en ondersteuning
  • vrijwilligers en mantelzorgers
  • deelname aan de samenleving
  • individuele voorzieningen
  • maatschappelijke opvang
  • openbare geestelijke gezondheidszorg
  • verslavingszorg

 

Samenstelling WMO-raad en portefeuille: